IBUK

IBUK Libra - czytelnia on-line

Biblioteka OSW zapewnia swoim studentom i pracownikom dostęp do wirtualnej czytelni  IBUK Libra, prowadzonej przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie

Nasi użytkownicy mogą bezpłatnie korzystać z ponad 6400  tytułów e-booków z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, informatyki, zarządzania, administracji, logistyki kosmetologii, fizjoterapii, kultury fizycznej i innych.

Zbiory dostępne są z komputerów w czytelniach OSW lub zdalnie z prywatnych komputerów i urządzeń mobilnych po zalogowaniu w czytelni IBUK Libra. Kody do logowania można otrzymać w każdej z bibliotek OSW.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieRejestracja i logowanie dla posiadaczy kodów PIN.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieFunkcje IBUK.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePółka myIBUK.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content