Czasopisma

Czasopisma prenumerowane w roku 2023 dostępne w czytelniach


WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
(uL. Bydgoska 33, Olsztyn)
 

FIZJOTERAPIA

Fizjoterapeuta
Medycyna sportowa
Ortopedia, traumatologia, rehabilitacja
Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja
Rehabilitacja w praktyce

KOSMETOLOGIA

Beauty forum
Kosmetologia estetyczna
Kosmetyka i kosmetologia
Les nouvelles esthetiques
Polish Journal of Cosmetology

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Wychowanie fizyczne i zdrowotne
WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNYCH i TECHNICZNYCH
(ul. Jagiellońska 59, Olsztyn)

 ADMINISTRACJA

Samorząd terytorialny

EKONOMIA

Bank
Ekonomista
Finanse i Controlling
Rachunkowość

ZARZĄDZANIE

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie
Logistyka
Marketing i Rynek
Organizacja i kierowanie
Personel i Zarządzanie
Problemy Jakości
Production Manager
Przegląd organizacji
O

INFORMATYKA

Programista
O

PEDAGOGIKA

Niebieska linia
Pedagogika społeczna
Polityka społeczna
Praca socjalna
Problemy opiekuńczo-wychowawcze
Wychowanie na co dzień

 

E-czasopisma

A


Acta Biochimica Polonica (ang)
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia (Ekonomia)
Advances in Medical Sciences (ang)
Aesthetica
Analiza i Egzystencja. Czasopismo Filozoficzne
Anthropos

B


Bank i Kredyt
Bez Dogmatu
Biuletyn Automatyki
Biuletyn Informacyjny NBP http://www.nbp.pl
Biuletyn Migracyjny
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna

C


Cabines
Chirurgia Polska
Choroby Serca i Naczyń
Chowanna
Computerworld
Contemporary Economists
Czasopismo Naukowe “Kultura i Historia”
Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo
Czynniki Ryzyka (2000-2005)

D


Dziecko Krzywdzone

E


e-Mentor
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
Edukacja i Dialog
Ekonomia. Rynek-Gospodarka-Społeczeństwo
Ekonomia i Środowisko
Ekonomia Menedżerska – od 2015 zmiana tytułu na MANAGERIAL ECONOMICS
Ekonomia XXI wieku
Ekonomiczne Problemy Usług
Ekonomika Transportu Lądowego
Endokrynologia Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii (od 2005)
Estetologia Medyczna i Kosmetologia

F


Forum Akademickie
Forum Służby Więziennej (dawniej Forum Penitencjarne)

G


Geriatria
Gospodarka Narodowa

I


Infos. Zagadnienia Społeczno-Gospodarcze

J


Języki Obce w Szkole

K


Kobieta i Biznes
Kontrola Państwowa
Kosmetologia Estetyczna
Kwartalnik Nauki o Przedsiębiorstwie
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula

L


Lider
Lubelski Rocznik Pedagogiczny

M


Medycyna Paliatywna w Praktyce

N


Niepełnosprawność
Nowotwory. Journal of Oncology

O


Ochrona Środowiska
Onkologia w Praktyce Klinicznej
Organizacja i Kierowanie

P


Pedagogika Rodziny
Pedagogika Społeczna
Pedagogika Społeczna Nova
Polityka Społeczna
Poradnik Handlowca
Postępy Rehabilitacji / Advances in Rehabilitation
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Problemy Higieny i Epidemiologii
Problemy Wczesnej Edukacji
Przedsiębiorczość – Edukacja
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Przegląd Europejski
Przegląd Komunikacyjny
Przegląd Pedagogiczny
Przegląd Socjologii Jakościowej

R


Rocznik Andragogiczny
Rocznik Statystyczny 2019
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

S


Sprawy Nauki
Studia Ekonomiczne
Studia Regionalne i Lokalne
Sztuka Leczenia

T


TSL Biznes
Tygodnik Gospodarczy

W


Wiedza i Życie

Z


Zarządzanie Publiczne
Zarządzanie i Finanse
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Zdrowie Publiczne
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula
Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Przydatne bazy


Czytelnia czasopism PAN
Akademicka platforma czasopism

Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia (Ekonomia) Zasięg czasowy: od 2006 r.

Analiza i Egzystencja. Czasopismo Filozoficzne. Zasięg czasowy:od 2005 r.

Anthropos

Badania operacyjne i decyzje /Operation Research and Decision Od 2010 r. wyłącznie w j. angielskim

Bank i kredyt

Bez dogmatu

Bezpieczeństwo pracy

Biuletyn Informacyjny NBP

Biuletyn migracyjny

Chowanna

Computerworld

Czasopismo Naukowe „Kultura i Historia”

Dziecko Krzywdzone Od 2014 tylko w wersji elektronicznej

e-Mentor

Edukacja i Dialog

Ekonomia Menedżerska

Ekonomia Społeczna

Forum Akademickie

Forum Penitencjarne

Geriatria

Matematyka Stosowana

Nauka

Ochrona Środowiska Zasięg czasowy: od 1979; rok bieżący niedostępny

Przegląd Socjologii Jakościowej

Rocznik Andragogiczny

Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych

Roczniki Statystyczne

Rozprawy Ubezpieczeniowe Zasięg czasowy: 2007-2010.

Sprawy Nauki

Studia Ekonomiczne Zasięg czasowy: od 2009 r.

Studia Regionalne i Lokalne Zasięg czasowy: 2000-2008.

Telekomunikacja i Techniki Informacyjne

Warsztaty Bibliotekarskie

Współczesna Ekonomia/Contemporary Economics Od roku 2011 w j. angielskim

Współczesne Zarządzanie [Zasięg czasowy: od 2010]

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content