Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Morągu


W dniu 27 czerwca 2022r (poniedziałek) odbyło się spotkanie z Burmistrzem Morąga Tadeuszem Sobierajskim. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Katedry Ekonomii dr Stanisław Szmitka – Kierownik Katedry i dr Elżbieta Lorek. Tematem spotkania było nawiązanie współpracy pomiędzy Olszyńską Szkołą Wyższą a Urzędem Miejskim w Morągu. Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski jest członkiem Rady Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych działającej przy OSW w Olsztynie.W trakcie spotkania rozmawiano o możliwości wsparcia przez urząd Miejski w Morągu działań rekrutacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez OSW na rok akademicki 2022/2023 (baner, plakaty, ulotki, kandydaci na studia na kierunku Ekonomia I i II stopień).

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content