Spotkanie Przedświąteczne na Wydziale Zamiejscowym w Kętrzyniee


W dniu 14 grudnia 2019 roku po raz kolejny spotkaliśmy się na spotkaniu opłatkowym na Wydziale Zamiejscowym w Kętrzynie, które zostało przygotowane przez studentów pierwszego roku studiów kierunków: Administracja, Ekonomia i Pedagogika.

W uroczystości wzięli udział studenci, władze uczelni: JM Rektor dr Agnieszka Górska, Prorektor dr Adam Marzewski, dr Anna Prusik Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie, dr Wojciech Jurkiewicz Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie oraz Kanclerz dr Zdzisław Rapacki, nauczyciele akademiccy. Podczas spotkania towarzyszyła nam Pani Bożena Biegańska-Wótowicz Dyrektor Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie, którego podopiecznych studenci i kadra wydziału wsparli świąteczną kwestą.  Uroczystość Wigilijną uświetniło przedstawienie studentów. Po raz kolejny zabrzmiały świąteczno-noworoczne utwory. Spotkanie przedświąteczne na Wydziale Zamiejscowym w Kętrzynie przebiegło w ciepłej i miłej atmosferze.

 

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content