Spotkanie opłatkowe na Wydziale Zamiejscowym


10 grudnia 2018 roku po raz kolejny spotkaliśmy się na spotkaniu opłatkowym na Wydziale Zamiejscowym w Kętrzynie, które zostało przygotowane przez studentów pierwszego roku studiów kierunków: Administracja, Ekonomia i Pedagogika. 
W uroczystości obok studentów, władz uczelni: JM Rektor dr Agnieszki Górskiej, dr Anny Prusik p.o. Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie, dr Wojciecha Jurkiewicza p.o. Dziekana Nauk Społecznych w Olsztynie, nauczycieli akademickich, udział wzięli także zaproszeni goście: Michał Kochanowski Starosta Kętrzyński, Ryszard Niedziółka Burmistrz Miasta Kętrzyn, ppłk SG Roman Klimaszewski Naczelnik Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie, Wioleta Sieruta Wicedyrektor I LO Centrum Naukowo-Biznesowego, Magdalena Krajewska-Grewling Sekretarz I LO Centrum Naukowo-Biznesowego, Janina Milewicz Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Elżbieta Olechnowicz- członek Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczystość Wigilijną uświetniło przedstawienie studentów.  Po raz kolejny zabrzmiały świąteczno-noworoczne utwory. Następnie złożono sobie życzenia, podzielono się opłatkiem, a przy wigilijnym stole przygotowanym przez studentów pierwszego roku rozmawiano o świętach, podsumowywano kończący się rok i snuto plany na nadchodzący nowy 2019 rok. Wigilia na Wydziale Zamiejscowym w Kętrzynie przebiegła w ciepłej, miłej i świątecznej atmosferze.

 

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content