Sport osób niepełnosprawnych


Studenci II roku fizjoterapii podczas ćwiczeń z przedmiotu Sport osób niepełnosprawnych w Olsztyńskim Klubie Sportowym „Start” Warmia i Mazury” mogli zapoznać się ze strzelectwem dla osób niewidomych i niedowidzących oraz showdown.

Showdown to gra towarzyska, której rozgrywki odbywają się na specjalnym stole. Zawody rozgrywane są piłką ze sztucznego tworzywa z dzwoneczkiem w środku, który wskazuje położenie piłki. Jest to sport dla niewidomych, a w przypadku osób widzących zasłania się im oczy. Mecz taki studentka fizjoterapii rozegrała z  reprezentantką OKS „Start” Warmia i Mazury. Wrażenia były niesamowite!

Zajęcia odbyły się pod kierunkiem dra Zbigniewa Wójcika.
Olsztyn 17.XI. 21 r.

Dziękujemy Olsztyńskiemu Klubowi Sportowemu „Start Warmia i Mazury” za gościnę!

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content