Sport na Warmii i Mazurach

W sobotę, 16.12.2023 w Hotel Park, odbyła się konferencja Warmińsko – Mazurskiego Zrzeszenia LZS oraz Olsztyńskiej Szkoły Wyższej:  „Sport na Warmii i Mazurach. Historia i teraźniejszość”.

Wydarzenie objęte zostało patronatem Honorowym przez Ministerstwo  Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Swoją obeznościa konferencję zaszczycili m.in. Maria Bąkowska – Członek Zarządu Województwa – oraz Piotr Grzymowicz – Prezydent Olsztyna. Gościem honorowym był Mistrz Olimpijski w podnoszeniu ciężarów Zygmunt Smalcerz.
 
Konferencję otworzyli Profesor Agnieszka Górska, Rektor OSW oraz Janusz Sypiański, Przewodniczący Zrzeszenia LZS. Celem debaty była prezentacja dorobku naukowego w zakresie kultury fizycznej oraz promocja programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Nasz Klub”

Program konferencji obejmował szerokie spektrum tematów. W sesji olimpijskiej wystąpili: Aleksandra Lisowska – Paryż 2024 oraz Natalia Kuczewska – Paryż 2024

W sesji naukowej referaty wygłosili:

  • dr Zbigniew Wójcik – Kultura fizyczna na Warmii i Mazurach po zakończeniu działań II wojny światowej
  • dr Tomasz Boraczyński – Podstawy treningu sportowego – wczesna specjalizacja
  • dr Michał Boraczyński – Zasady żywienia w treningu

Istotne informacje dotyczące Rządowego Programu Klub 2023/2024 przedstawiła sekretarz W-M ZLZS Marek Jaczun.

Komitet organizacyjny:

  • Janusz Sypiański – przewodniczący
  • dr Zbigniew Wójcik – z-ca przewodniczącego
  • Jaczun Marek – członek

Komitet naukowy:

  • prof. OSW dr Agnieszka Górska– przewodnicząca
  • prof. OSW dr  Anna Prusik– z-ca przewodniczącej
  • prof. OSW dr Mariusz Wawrzyniak – członek

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content