Siatkówka – nowy obszar kształcenia na kierunku Wychowanie Fizyczne


Dnia 5 lipca 2022 r. podpisano porozumienie o współpracy z PZPS i Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Siatkowej, które zaowocuje nową specjalnością na wychowaniu fizycznym. Porozumienie ze strony PZPS sygnowali prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski oraz prezes Warmińsko Mazurskiego Związku Piłki Siatkowej Jerzy Mróz, ze strony OSW rektor dr Agnieszka Górska.

Rekrutując się na rok akademicki 2022/2023 student Wychowania fizycznego nabędzie nie tylko uprawnienia nauczycielskie, ale będzie mógł też zdobyć uprawnienia trenera siatkówki!

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content