Senat OSW 2022

US 44 – zmiana nazwy wydziału WNHS na WNSiT

US 32A_2022 – zmiany w Regulaminie studiów

zał. do Uchwały nr 32A-2022 – REGULAMIN STUDIÓW

US 32_2022 – regulamin praktyk studenckich

US 31_2022 w sprawie zmiany narzędzi w Wewnętrznym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia z załącznikami

US 30_2022 w sprawie zmiany narzędzi w Wewnętrznym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia

Zał. 1 do Uchwały 30_2022 – WSZJK formularz autoweryfikacji

US 29B_2022- w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących przygotowania pracy dyplomowej na Wydziale Nauk o Zdrowiu w OSW

Zał. do US 29B_2022 – zalecenia dotyczące przygotowania prac dyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu w OSW

US 29A_2022 – Regulamin studiów podyplomowych

US 29_20222 – w sprawie określenia zakresów studiów podyplomowych prowadzonych w formie niestacjonarnej w roku akademickim 2022-2023

US 27_2022 – WF dostosowanie do standardu

US 25_2022 – warunki i tryb przejęcia w OSW

US 24_2022 – limity przyjęć

US 23_2022 – warunki i tryb rekrutacji

US 22_2022 – kierunki i zakresy modułów

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content