Senat OSW 2019

1_2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Senatu
2_2019 w sprawie Uczeln Komisji ds Oceny Nauczycieli
3_2019 w sprawie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds .Studentów
4_2019 w sprawie powołania Odwoławczej Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej
5_2019 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej
6_2019 w sprawie powołania Odwoławczej Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej
7_2019 w sprawie powołania Senackiej Komisji Etyki Badań Naukowych
8_2019 w sprawie zmiany regulaminu studiów
8_2019 zał. 1
8A_2019 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Olsztyńskiej Szkoły Wyższej
8A_2019 zał. 1
9_2019 w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
9A_2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu praktyk studenckich na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Olsztyńskiej Szkole Wyższej
9A_2019 zał. 1
9B_2019 ww sprawie przyjęcia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Olsztyńskiej Szkole Wyższej
9B_2019 zał. 1

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content