Senat OSW 2019

1_2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Senatu
2_2019 w sprawie Uczeln Komisji ds Oceny Nauczycieli
3_2019 w sprawie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds .Studentów
4_2019 w sprawie powołania Odwoławczej Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej
5_2019 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej
6_2019 w sprawie powołania Odwoławczej Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej
7_2019 w sprawie powołania Senackiej Komisji Etyki Badań Naukowych
8_2019 w sprawie zmiany regulaminu studiów
8_2019 zał. 1
8A_2019 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Olsztyńskiej Szkoły Wyższej
8A_2019 zał. 1
9_2019 w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
9A_2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu praktyk studenckich na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Olsztyńskiej Szkole Wyższej
9A_2019 zał. 1
9B_2019 ww sprawie przyjęcia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Olsztyńskiej Szkole Wyższej
9B_2019 zał. 1

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa Call Now Button Telefon rekrutacyjny Skip to content