Rola sołtysa w administracji samorządowej


W sobotę, 12 lutego 2023 r. w murach uczelni gościliśmy niezwykłą osobę –  Panią Radną Gmina Dywity, Sołtys Sołectwa Dywity, niezwykle aktywną kobietą – Urszulę Derlacz. Była to okazja do spotkania studentów ekonomii i administracji z praktykiem samorządowym i poznanie wzrastającej roli sołtysa w społeczeństwie obywatelskim. Słuchacze mogli dowiedzieć się, że sołtys już nie jest tylko przedstawicielem sołectwa, jest liderem społeczności wiejskiej, który wsłuchuje się w jego potrzeby i dąży do rozwoju małej Ojczyzny.

Spotkanie z praktykami to cykliczna praktyka, która ma na celu skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z rzeczywistością. Przybliża potencjalnych pracodawców do środowiska akademickiego, a wsłuchanie się w ich problemy i potrzeby pozwala na modyfikowanie programu kształcenia, tak, aby nasi studenci jak najlepiej odnajdywali się na rynku pracy.

Sobotnie spotkanie zainicjował dr Dariusz Jurczak, kierownik katedry administracji, koordynator Akademii Samorządowca przy OSW oraz dr Stanisław Szmitka, kierownik katedry ekonomii oraz koordynator Akademii Innowacyjności przy OSW.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content