Rola i znaczenie logistyki we współczesnym świecie

Reguły, zasady i rozwiązania logistyczne, prowadzące do optymalizacji funkcjonowania podmiotu gospodarczego są czymś oczywistym. Znaczenie logistyki dostrzegają już nie tylko przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą nastawione na zysk, ale również i instytucje, dla których ważne jest, sprawne i efektywne funkcjonowanie, przykładem mogą być szkoły, urzędy skarbowe, administracja publiczna.

Zintegrowane zarządzanie logistyczne pozwala przedsiębiorstwom utrzymać się na konkurencyjnym rynku, zwiększać w nim swoje udziały oraz zysk. Stąd tak duże rynkowe zapotrzebowanie na specjalistów z obszaru logistyki.

Olsztyńska Szkoła Wyższa wychodząc naprzeciw tym potrzebom, zorganizowała spotkanie z potencjalnymi pracodawcami. W dniu 18 maja 224 r. odbyła się Konferencja nt. Rola i znaczenie logistyki we współczesnym świecie, z udziałem przedstawicieli firmy Michelin, Piotra Sokóła – Dyrektora Personalnego i Rafała Maruszczaka – Menedżera Kompetencji.

Uczelnia kształci studentów na kierunku logistyka, zapewniając pracodawcom specjalistów z dziedziny logistyki, a studentom zdobycie wykształcenia, pozwalającego w przyszłości znaleźć ciekawą i dobrze płatną pracę.

Inicjatorami i organizatorami konferencji byli dr Stanisław Szmitka, prof. OSW, dr Robert Dmuchowski (Akademia Innowacyjności OSW) oraz dr Wojciech Jurkiewicz, prof. OSW – Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content