Razem bezpieczniej w powiecie kętrzyńskim

Dnia 12.12.2023 w siedzibie Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie odbyła się konferencja pt. pt. Razem bezpieczniej w powiecie kętrzyńskim. Organizatorami jej byli Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Komendą Powiatową Policji.
Konferencja dotyczyła zagrożeń bezpieczeństwa i realnych potrzeb juniorów i seniorów w przestrzeni publicznej i społecznej w Powiecie Kętrzyńskim i była podsumowaniem projektu #BezpiecznyJuniorBezpiecznySeniorwPowiecieKętrzynskim, który realizowany był przy współpracy z Komendą Powiatowa Policji w Kętrzynie, Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kętrzynie, Gminą Srokowo, Gminą Kętrzyn, Urzędem Gminy Barciany, Gminą i Miastem Reszel, Miastem Kętrzyn, Gminą Korsze, Uniwersytetem III Wieku w Kętrzynie, DOM-em Pomocy Społecznej w Kętrzynie, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Amazonkami Kętrzyn.Projekt obejmował młodzież ze wszystkich szkół powiatu.
W konferencji podsumowującej Olsztyńską Szkołę Wyższą reprezentowała dr Dorota Bartnicka z prelekcją „Zagrożenia współczesne seniorów we współczesnym świecie – osamotnienie, oszukanie, odrzucenie”.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content