Rada Naukowa

Zarządzeniem nr 5/2019 Rektora WSIiE TWP w Olsztynie z dnia 5 marca 2019 r. została powołana Rada Naukowa Wydawnictwa Uczelnianego w składzie:

  • mgr Katarzyna Wałdyk – Przewodnicząca Rady Naukowej Wydawnictwa Uczelnianego
  • dr hab. Dorota Plucińska, prof. WSIiE TWP w Olsztynie – przedstawiciel kierunku pedagogika
  • prof. dr hab. Aleksander Łuczak – przedstawiciel kierunku administracja
  • prof. dr hab. Mykhaulo Luchko – przedstawiciel kierunku ekonomia

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content