Finanse i rachunkowość

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy przedmiotów w zakresie  Finanse i rachunkowość oprócz wiedzy i umiejętności zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Ekonomia pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające na właściwą ocenę stosowanych w praktyce rozwiązań w zakresie rachunkowości i finansów. Absolwent zna podstawy prawne, zakres i zasady rachunkowości jednostek prowadzących działalność gospodarczą, dokumentację procesów gospodarczych. Ma wiedzę i umiejętności w zakresie analizy finansowej, rachunkowości podatkowej, sprawozdawczości finansowej, rachunkowości zarządczej. Potrafi przygotować sprawozdanie finansowe. Jest przygotowany do prowadzenia ewidencji dokumentów księgowych w przedsiębiorstwie lub biurze rachunkowym. Rozumie tajniki gry giełdowej – jak działa rynek papierów wartościowych. Potrafi ocenić, w jakiej sytuacji finansowej znajduje się przedsiębiorstwo. Zdobyta w trakcie studiów wiedza pozwala mu na samodzielne podejmowanie decyzji o kierunkach i sposobach alokacji zasobów finansowych oraz kontrolę efektów tych decyzji. Absolwent może aplikować na stanowiska specjalistyczne i eksperckie, wykorzystując nabyte w toku studiów umiejętności, m. in. ewidencji dokumentów księgowych, sporządzania i interpretacji sprawozdań finansowych, analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa i jego potrzeb finansowych czy obsługi finansowej i podatkowej osób fizycznych i instytucji.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

wszystkie rodzaje przedsiębiorstw, instytucje, urzędy, własna firma

PRZYKŁADOWE STANOWISKA

  • specjalista ds. finansowych,
  • analityk finansowy,
  • księgowy,
  • specjalista ds. kadr i płac,
  • referent podatkowy,
  • kontroler,
  • doradca bankowy.

 

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content