Punkty rekrutacyjne

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w OSW powinni zarejestrować się i wypełnić aplikację w elektronicznym systemie uczelni (https://apply.vistula.edu.pl/) a następnie złożyć w wyznaczonym w Uczelni miejscu n/w dokumenty.

FOR FOREIGNERS/IN ENGLISH: 

[email protected]

——————————-

Punkt rekrutacyjny w Olsztynie
ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn, pok . 103 i 104

poniedziałek-piątek: 8.00 do 15.00
sobota: 10.00-14.00
niedziela: nieczynne

tel. 89 534 71 53 wew. 33, kom. 519 062 013
tel. 607 443 757, 534 538 754

Punkt rekrutacyjny w Kętrzynie
ul. Asnyka 10, 11-400 Kętrzyn

poniedziałek-piątek: 8.00 do 15.00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

tel. 89 752 37 53 wew. 40, kom. 519 062 014, 533-456-255

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content