Psychologia w biznesie

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy przedmiotów w zakresie Psychologii w biznesie  oprócz wiedzy i umiejętności zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Ekonomia pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające zrozumieć zjawiska społeczne i zachowania ludzkie w organizacji oraz przeciwdziałać zjawiskom i zachowaniom negatywnym. Absolwent rozwija kompetencje osobiste, potrafi skutecznie zarządzać sobą i pracą w zespole. Potrafi wspierać współpracowników w rozwiązywaniu zadań stawianych przed zespołem, wspierać inwencję i procesy innowacyjne. Potrafi poprzez zdobytą wiedzę i doskonalone umiejętności tworzyć środowisko pracy wykazujące  się sumiennością, samodzielnością, zaangażowaniem pracowników. Absolwent jest przygotowany do analitycznego podejmowania decyzji  w trudnych warunkach konfliktu, negocjacji,  w  stresie,  w warunkach ryzyka i niepewności. Potrafi prowadzić negocjacje handlowe, oddziaływać na zachowania konsumenckie, utrzymywać  pozytywne relacje z klientem, nawiązywać kontakty interpersonalne, kształtować wizerunek firmy. Świadomie kreuje własne kompetencje lidera biznesu.

 PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

podmioty gospodarcze, instytucje administracji publicznej, działy personalne, marketingu, agencje reklamowe i public relations, firmy szkoleniowe, konsultingowe.

PRZYKŁADOWE STANOWISKA

  • specjalista ds. HR,
  • specjalista ds. komunikacji,
  • specjalista ds. szkoleń.

 


KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa Call Now Button Telefon rekrutacyjny Skip to content