Psychologia w biznesie

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy przedmiotów w zakresie Psychologii w biznesie  oprócz wiedzy i umiejętności zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Ekonomia pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające zrozumieć zjawiska społeczne i zachowania ludzkie w organizacji oraz przeciwdziałać zjawiskom i zachowaniom negatywnym. Absolwent rozwija kompetencje osobiste, potrafi skutecznie zarządzać sobą i pracą w zespole. Potrafi wspierać współpracowników w rozwiązywaniu zadań stawianych przed zespołem, wspierać inwencję i procesy innowacyjne. Potrafi poprzez zdobytą wiedzę i doskonalone umiejętności tworzyć środowisko pracy wykazujące  się sumiennością, samodzielnością, zaangażowaniem pracowników. Absolwent jest przygotowany do analitycznego podejmowania decyzji  w trudnych warunkach konfliktu, negocjacji,  w  stresie,  w warunkach ryzyka i niepewności. Potrafi prowadzić negocjacje handlowe, oddziaływać na zachowania konsumenckie, utrzymywać  pozytywne relacje z klientem, nawiązywać kontakty interpersonalne, kształtować wizerunek firmy. Świadomie kreuje własne kompetencje lidera biznesu.

 PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

podmioty gospodarcze, instytucje administracji publicznej, działy personalne, marketingu, agencje reklamowe i public relations, firmy szkoleniowe, konsultingowe.

PRZYKŁADOWE STANOWISKA

  • specjalista ds. HR,
  • specjalista ds. komunikacji,
  • specjalista ds. szkoleń.

 


KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content