Projekt „WARMIA MOŻLIWOŚCI”

 

 

Olsztyńska Szkoła Wyższa realizuje projektWARMIA MOŻLIWOŚCI”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: 

POWR.03.05.00-00-Z106/17

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17

Wartość projektu: 8 245 715,28 zł

Wartość dofinansowania: 7 998 343,79 zł

Okres realizacji projektu od: 2018-04-01 – 2022-03-31

 

Celem głównym projektu jest wzrost jakości i efektywności kształcenia oraz procesów zarządzania w Olsztyńskiej Szkole Wyższej, poprzez:

  1. realizację wsparcia dla 612 studentów (370K; 242M),
  2. realizację staży dla 124 studentów (75K i 49 M),
  3. realizację warsztatów podnoszących komp. kadry dydaktycznej (40os.) i kierowniczej i admin. (18os.),
  4. wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania i zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia w okresie od 01.04.2018 do 31.03.2022 prowadzących do podniesienia kompetencji: analitycznych i/lub informatycznych zawodowych i/lub komunikacyjnych i/lub przedsiębiorczych, podniesienia kompetencji zawodowych odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, wsparcia procesów kształcenia i zarządzania na Uczelni.

Harmonogram szkolenia kadry dydaktycznej Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

 Termin realizacji: 11-13.01.2022 r.

Czas trwania: 24 godziny

Liczba uczestników: 20 osób

Data Godzina Temat Prowadzący Adres
11.01.2022 9-16.15 „Nauczanie pokolenia Z: podnoszenie atrakcyjności zajęć
i zwiększanie zaangażowania studentów metodą Design Thinking”
Małgorzata Wasyluk

Piotr Wasyluk

Ul. Bydgoska 33, sala 102 E
12.01.2022 9-16.15 Małgorzata Wasyluk

Piotr Wasyluk

Ul. Bydgoska 33, sala 102 E
13.01.2022 9-16.15 Małgorzata Wasyluk

Piotr Wasyluk

Ul. Bydgoska 33, sala 102 E

 

 Biuro projektu:

Olsztyńska Szkoła Wyższa

Jagiellońska 59, pok.10
10-283 Olsztyn
tel. (89) 534-71-53 wew. 31

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content