Projekt „Dostępna Olsztyńska Szkoła Wyższa”

 

 

 

Olsztyńska Szkoła Wyższa realizuje projektDostępna Olsztyńska Szkoła Wyższa”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: 

POWR.03.05.00-00-A103/19

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19

Wartość projektu: 3 681 725,00 zł

Wartość dofinansowania: 3 571 270,00 zł

Okres realizacji projektu od: 2019-11-01 do: 2023-09-30

 

 

Celem głównym projektu jest wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie świadomości
i kompetencji kadry Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z zakresu niepełnosprawności w okresie
do 30.09.2023 r., poprzez realizacje działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, dostępności administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

 

 

Biuro projektu:

Olsztyńska Szkoła Wyższa

  1. Jagiellońska 59, pok.10

10-283 Olsztyn

tel. (89) 534-71-53 wew. 31

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content