Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie SP

Adresatami studiów są konstruktorzy, technolodzy, inżynierowie produkcji, programiści obrabiarek CNC, osoby chcące zdobyć konkretną bardzo poszukiwaną na rynku wiedzę z zakresu konstrukcji technologii i programowania CNC

Program studiów

  1. Wybrane zagadnienia grafiki inżynierskiej
  2. Wybrane zagadnienia materiałoznawstwa
  3. Podstawy komputerowego wspomagania projektowania CAD
  4. Podstawy obróbki skrawaniem
  5. Elementy metrologii warsztatowej
  6. Budowa obrabiarek CNC
  7. Podstawy opracowywania materiałów do obróbki na maszynach sterowanych numerycznie
  8. Komputerowe programowanie obrabiarek CNC – frezowanie
  9. Komputerowe programowanie obrabiarek CNC – toczenie

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content