Prof. Mykhailo Luchko w jury międzynarodowego konkursu!


Niezmiernie ważnym tematem w dzisiejszych czasach jest kooperacja nauki z biznesem. Naprzeciw temu zagadnieniu wyszło Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, Odessa National Academy of Food Technologies organizując Międzynarodowy konkurs studenckich prac naukowych „Black Sea Science”.

Konkurs ten, którego członkiem jury był dr hab. Mykhailo Luchko, prof. Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, zainicjowany był w celu rozwijania stosunków międzynarodowych, wzmacniania pracy naukowej studentów jako ważnego czynnika kształtującego specjalistów, przyciągania studentów do udziału w programach naukowych, projektowaniu, projektowaniu i innych formach działalności naukowej.

Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, Odessa National Academy of Food Technologies zorganizowało konkurs we współpracy z:

Białoruski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny (Białoruś);
Homel State Technical University nazwany imieniem PRZEZ. Suchoj (Białoruś);
Uniwersytet Ruse „Angel Kanchev” (Bułgaria);
Uniwersytet Technologii Żywności (Bułgaria);
Uniwersytet Technologiczny w Ałmaty (Kazachstan);
Ningbo Institute of Technology, Zhejiang University (Chiny);
Politechnika Mołdawska (Mołdawia);
Uniwersytet Nauk Stosowanych i Sztuki (Szwajcaria);
Uniwersytet Ariel (Izrael);
Uniwersytet Telavi nazwany imieniem J. Gogebashvili (Gruzja);
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Polska)
pod auspicjami Black Sea Universities Network – zrzeszenia 110 uczelni z 12 krajów regionu Morza Czarnego oraz ISEKI-Food Association – Europejskie Stowarzyszenie Integracji Nauk o Żywności i Wiedzy Inżynierskiej w Przemyśle Spożywczym we współpracy z czasopismem naukowym Central European Researchers Journal.

Gratulujemy Panu Profesorowi Mykhailo Luchko uczestnictwa w tak znakomitej inicjatywie!

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content