Procedury w OSW związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami.

Zarządzenie Rektora 59_2020     Zał. do 59_2020 – PROCEDURA- ZAJĘĆ WNoZ.doc

Zarządzenie Rektora 63_2020     Zał. do 63_2020 – PROCEDURA – obsługa dziekanat

Zarządzenie Rektora 69_2020     Zał. do 69_2020 – PROCEDURA- korzystania z DS

Zarządzenie Rektora 70_2020    Zał. do 70_2020-INSTRUKCJA BHP.doc

Zarządzenie Rektora 72_2020      Zał. do 72 – PROCEDURA- pokoje gościnne

Zarządzenie Rektora 73_2020      Zał. do 73_2020- PROCEDURA – sale dydaktyczne

Zarządzenie Rektora 74_2020      Zał. do 74_2020 – PROCEDURA – basen

Zarządzenie Rektora 91_2020     Zał. do 91_2020 -PROCEDURA CIĄGI KOMUNIKACYJNE

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content