Prawa dziecka


Prawa dziecka są niezmiernie ważne w pracy pedagogicznej. Działalność edukacyjna w kierunku zabezpieczenia ich w życiu opiera się na możliwościach działań ochronnych w pedagogice socjalnej, opiekuńczej oraz polityce oświatowej państwa. Stąd tak istotne jest realizowanie tej problematyki w ramach systemu oświatowego.
Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka temat tym bardziej zyskuje na popularności.
Studenci I roku pedagogiki przygotowali niezmiernie interesujące wydarzenie. Można było zobaczyć wybrane elementy ochrony praw dziecka.

Tekst, fot. dr K. Kutiak – Zakrzewska

Zobaczcie film i zdjęcia na FB!

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content