Pozytywna ocena FIZJOTERAPII!


Z wielką satysfakcją informujemy, że kierunek FIZJOTERAPIA otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej!

FIZJOTERAPIA to jedyne tego typu studia w Olsztynie i regionie Warmii i Mazur. Naszym priorytetem jest to, aby studenci fizjoterapii otrzymywali wiedzę najwyższej jakości i pogłębili ją o umiejętności praktyczne. Czuwa nad tym sztab ludzi, a przed wszystkim nasi wykładowcy, wybitni specjaliści, których celem jest przygotowanie PROFESJONALNYCH FIZJOTERAPEUTÓW. Studia te nie należą do najłatwiejszych, ale warto! Każdy kolejny rocznik opuszczający nasze mury jest naszą wielką dumą i najlepszą wizytówką świadczącą o wysokiej jakości kształcenia.

fizjoterapia

W uchwale nr 749/2021z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie oceny programowej kierunku fizjoterapia prowadzonego w Olsztyńskiej Szkole Wyższej na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym czytamy: „Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że proces kształcenia realizowany w Olsztyńskiej Szkole Wyższej w Olsztynie umożliwia studentom kierunku fizjoterapia osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym.”

 FIZJOTERAPIA! Rekrutacją trwa!


 

 

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content