Porozumienie z WMOZR

W czwartek, 7 marca Rektor OSW dr Agnieszka Górska prof. OSW oraz Prezes Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Rugby Henryk Pach w imieniu swoich instytucji podpisali porozumienie o współpracy. Porozumienie obejmuje między innymi współpracę w obszarze realizacji projektów oraz promowania aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Partnerstwo z Warmińsko-Mazurskim Okręgowym Związkiem Rugby jest nieocenione dla uczelni, która dzięki konsultacjom z partnerami może udoskonalać i uatrakcyjniać programy kształcenia.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content