„Polska-Węgry, Historia i Pamięć”


23 marca 2021 w Dobrym Mieście na Placu Katarzyny Aleksandryjskiej, pod patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego, burmistrza Dobrego Miasta Jarosława Kowalskiego i Rektor OSW dr Agnieszki Górskiej,  z udziałem Konsula Generalnego Węgier dr Pála Attili Illésa, uroczyście zainaugurowano  Regionalne Obchody Dnia Przyjaźni  Polsko-Węgierskiej. W jego ramach  otwarta została wystawa plenerowa „Polska-Węgry, Historia i Pamięć”. 

Podczas uroczystości Konsul Illes przybliżył piękne karty historii współpracy obu narodów, podkreślając, że nawet gdy przyszło  być krajom w odmiennych obozach politycznych, to i tak przyjaźń potrafiła wzbić się ponad politykę. Jako przykład podał odmowę premiera Węgier Pála Telekiego na sugestie niemieckie udostępnienia węgierskich linii kolejowych przez Koszyce, którędy Niemcy chcieli dokonać ataku na Polskę.  „Prędzej wysadzę nasze linie kolejowe, niż wezmę udział w inwazji na Polskę” – pisał  w sierpniu 1939 do Adolfa Hitlera.
W trakcie uroczystego otwarcia wystawy burmistrz Dobrego Miasta Jarosław Kowalski podkreślił znaczenie kontaktów pomiędzy samorządami obu narodów dla pogłębiania przyjaźni polsko-węgierskiej, a rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej dr Agnieszka Górska zadeklarowała gotowość do nawiązania kontaktów naukowych z uczelnią węgierską i wymianę studencką.
Wystawa „Polska-Węgry, Historia i Pamięć” przybliża wydarzenia z 1956 r. w Polsce i na Węgrzech. Ukazuje uniwersalne dążenia do wolności ludzi żyjących w systemie komunistycznym. Przypomina losy dwóch narodów, które mimo różnej historii w czasie II wojny światowej, po jej zakończeniu znalazły się po tej samej stronie żelaznej kurtyny. Pokazuje losy ludzi, którzy mimo trudnej sytuacji umieli walczyć o wolność, nieść sobie wzajemnie pomoc i udzielać wsparcia
Wystawa prezentowana będzie do 4 kwietnia 2021
.

Organizatorem obchodów było Stowarzyszenie Historyczne im. Stefana Roweckiego, Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście przy wsparciu partnerów : Urząd Miasta Dobre Miasto, Olsztyńska Szkoła Wyższa,  Związek Piłsudczyków RP, Piekarnia Tyrolska.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content