Polska – Ukraina: audyt, aspekty lokalne i globalne 

 

 

 

 

 

 

 

Panel odbędzie się na platformie ZOOM w dniu 9 czerwca 2022 (czwartek) 2022r o godz. 17:00 (czasu polskiego) (on-line) w języku polskim.
Uroczyste otwarcie panelu: Rektor OSW dr Agnieszka Górska

Moderatorzy panelu:
dr Stanisław Szmitka – Kierownik Katedry Ekonomii OSW w Olsztynie
Prof. dr hab. Mykhailo Luchko -Kierownik Katedry Kontroli Finansowej i Audytu ZUNU w Tarnopolu

Program:  Polska – Ukraina audyt, aspekty lokalne i globalne II edycja

 

 

 

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content