Połączenie naszej Uczelni z Olsztyńską Szkołą Wyższą


Założyciele i władze  Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie oraz Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego podjęły decyzję, że od przyszłego roku akademickiego połączą obie uczelnie. Będzie to możliwe po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rektorem połączonych Uczelni będzie obecna rektor WSIiE TWP dr Agnieszka Górska.

Kształcenie będziemy prowadzili na trzech wydziałach, przy czym  wszystkie aktualnie prowadzone przez naszą Uczelnię kierunki studiów będą kontynuowane. Na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej będziemy kształcili na studiach I i II stopnia na kierunkach Pedagogika, Ekonomia i Administracja oraz Filologia Angielska (I stopień). Na Wydziale Zamiejscowym w Filii w Kętrzynie – na kierunkach Pedagogika i Ekonomia (studia I stopnia) oraz Administracja (studia I i II stopnia). Z kolei w budynku OSW przy ul. Bydgoskiej, na Wydziale Nauk o Zdrowiu  będzie można studiować na kierunkach: Fizjoterapia i Wychowanie Fizyczne (studia I i II stopnia) oraz Kosmetologia (studia I stopnia).

Od października uruchamiamy kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Administracja w Olsztynie i Kętrzynie. W najbliższej przyszłości będziemy poszerzali naszą ofertę edukacyjną o kolejne kierunki – Informatykę oraz Zarządzanie. Będziemy też rozwijali umiędzynarodowienie naszej Uczelni.  Dzięki połączeniu, od 1 października 2019 r. nasza Uczelnia dołączy do Grupy Uczelni Vistula, która kształci prawie 9 tys. studentów, w tym ok. 3 tys. żaków z 86 krajów.

Łączymy siły, by jeszcze skuteczniej  kontynuować naszą edukacyjną misję.

Z okazji tak ważnego wydarzenia w historii naszych uczelni wszyscy Absolwenci WSIiE TWP chcący ponownie podjąć naukę na studiach I lub II stopnia  w roku akademickim 2019/2020 otrzymują 20% zniżki na jeden rok akademicki oraz 0 zł wpisowego ! Promocja obowiązuje do 31 sierpnia 2019 r. Zapraszamy!

Telewizjaolsztyn o połączeniu uczelni

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content