Poezja Ezry Pounda

W niedzielę 2 kwietnia studenci filologii angielskiej wzięli udział w wykładzie wygłoszonym przez profesora Czesława Karkowskiego na temat tłumaczeń poezji Ezry Pounda na język polski. Profesor Karkowski, od 1984 roku zamieszkały w Nowym Jorku, filozof, pisarz, dziennikarz i tłumacz przybliżył studentom blaski i cienie tłumaczeń literackich, poszczególne etapy pracy z wybranym dziełem poetyckim. Podczas wykładu profesor przedstawił proces decyzyjny tłumacza, który zilustrował licznymi anegdotami i przykładami z własnej pracy – wskazując decyzje trudne, kontrowersyjne, ale niezbędne do nadania utworowi jego ostatecznego kształtu i charakteru. Serdecznie dziękujemy!

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content