„Pedagogika wobec wyzwań współczesnego świata”

W dniu 16 listopada 2023 r. w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa z Okazji Jubileuszu prof. dr. hab. Henryka Mizerka „Pedagogika wobec wyzwań współczesnego świata”. Nasi nauczyciele akademiccy dr Anna Prusik, profesor OSW oraz dr Roman Sokulski przedstawili w ramach sesji „Ewaluacja, refleksja – dylematy, wyzwania, rozwiązania” referat na temat: „Motywacja wewnętrzna a ewaluacja na przykładzie Toastmasters Polska”.

Referat dotyczył badania zaplanowanego w ramach współpracy Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z klubem Olsztyn Toastmasters, organizatorem „Efekt Toastmasters” – konferencji polskiej organizacji Toastmasters w sierpniu 2022. Ten nowatorski projekt badawczy przedstawiał podejście, w którym skupiono się na motywacji i emocjach, aby lepiej zrozumieć ich rolę w nieformalnej edukacji w ramach programu nauczania przemawiania publicznego międzynarodowej organizacji edukacyjnej Toastmasters, który jest ściśle związany z ewaluacją. Badanie zrealizowano w ramach szerszego projektu badawczego „Motywacja wewnętrzna i emocje w różnych kontekstach edukacyjnych”.”

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content