Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza SP

Celem studiów jest doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji nauczycielom chcącym podjąć działalność opiekuńczą w instytucjach opieki całkowitej lub częściowej, stowarzyszeniach, związkach i organizacjach skupiających dzieci i młodzież. Studia mają charakter kwalifikacyjny. Kandydaci muszą posiadać przygotowanie pedagogiczne. W programie studiów przewidziane są praktyki.

Przedmioty:

 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej
 • Pedagog szkolny
 • Świetlica
 • Dom dziecka
 • Internat
 • Wychowawca w placówce opiekuńczo –wychowawczej
 • Pedagogika zabawy
 • Muzykoterapia Zajęcia plastyczne
 • Psychologia kliniczna i psychopatologia
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Diagnoza pedagogiczna w pracy opiekuńczo – wychowawczej
 • Regulacje prawne, prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Wybrane zagadnienia niedostosowania społecznego
 • Praca z dziećmi z problemami uzależnienia i współuzależnienia
 • Podstawy terapii pedagogicznej
 • Seminarium z pracą dyplomową
 • Wykłady monograficzne
 • Praktyki

 

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content