Otwarcie Gabinetu Terapeutycznego


 

23.02.2022, godz. 12.00 – ZAPRASZAMY!

Gabinet ma służyć zarówno całej społeczności akademickiej, jak i mieszkańcom Olsztyna. To nowe miejsce na mapie naszego miasta, w którym młodzież i dorośli będą mogli uzyskać wsparcie psychologiczne w sytuacjach trudnych, kryzysowych. Powstaje on dzięki wparciu Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.

Otwarciu towarzyszyć będzie promocja publikacji „Dziecko – trauma, wsparcie i rozwój. DROGOWSKAZ” współautorstwa dr hab. prof. UWM Urszuli Bartnikowskiej. Autorka ukazuje współczesne zagrożenia dla zdrowia psychicznego dziecka, fizyczne mechanizmy reakcji dziecka na wydarzenia traumatyczne oraz praktyczne sposoby i  aktywności pomagające dorosłym stworzyć środowisko, które będzie sprzyjało wychodzeniu z traumy.

Dr hab. prof. UWM Urszuli Bartnikowskiej jest członkiem zarządu Fundacji Rozkwitalnia. Wspiera i inicjuje działania w obszarach związanych z kształtowaniem edukacji alternatywnej i edukacji domowej. Jest konsultantem Narodowej Sieci Leczenia Zaburzeń Regulacji Emocji i Stresu Traumatycznego Dzieci i Młodzieży, praktykiem Somatic Experiencing® – metody leczenia traumy wg P. Levine’a (w trakcie szkolenia) oraz  facylitatorem EmotionAid® – pierwszej pomocy emocjonalnej.

Gabinet TERAPEUTYCZNY

 

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content