Zarządzanie i organizacja oświatą SP

Celem studiów jest przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji kierowniczych w szkołach i innych placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych oraz doskonalenie zawodowe dyrektorów placówek oświatowych, pracowników nadzoru pedagogicznego, nauczycieli doradców i konsultantów metodycznych.

Przedmioty

 • Polski system oświaty
 • Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły
 • Konstruowanie projektów unijnych
 • Diagnozowanie pracy szkoły
 • Kwalifikacje i awans zawodowy nauczyciela
 • Wykłady monograficzne
 • Kreowanie wizerunku szkoły
 • Prawo oświatowe i administracyjne
 • Komunikacja w zarządzaniu, Ewaluacja w szkole
 • Wykłady monograficzne
 • Prawo oświatowe i administracyjne
 • Komunikacja w zarządzaniu, Ewaluacja w szkole
 • Kierowanie zmianą
 • Finanse w oświacie
 • Seminarium
 • Kierowanie szkołą
 • Komputery w zarządzaniu szkołą
 • Praktyki

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content