Organizacja czasu wolnego

Studenci kierunku Pedagogika Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie, w ramach przedmiotu Organizacja czasu wolnego, pod kierunkiem dr Anny Prusik, prof. OSW zorganizowali zajęcia dedykowane dzieciom i młodzieży. Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Koło Gospodyń Wiejskich „Karolinki” w Karolewie w miejscowej świetlicy „Spiżarnia”, zagościli najmłodsi mieszkańcy Karolewa. Zajecia plastyczne, tematyczne gry planszowe, zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu zwieńczyło wspólne pieczenie kiełbasek na ognisku.

Studenci mieli okazję w praktycznym działaniu doświadczyć i zweryfikować teoretyczne założenia przedmiotu i funkcje czasu wolnego. Spotkanie było także okazją do zacieśnienia współpracy z otoczeniem społecznym Uczelni.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content