Opłaty 2021/2022

CZESNE (obywatele UE, posiadacze Karty Polaka)


Opłata jednorazowa obowiązująca dla obywateli UE, posiadaczy Karty Polaka:

  • administracyjna – 200 zł
  • rekrutacyjna – 85 zł

 

Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w języku polskim
STACJONARNE
obywatele UE, posiadacze Karty Polaka

Kierunek studiów
ilość rat/rok studiów opłata roczna opłata semestralna 10 rat w roku
Kosmetologia I˚ I rok 4 800 zł 2 550 zł 530 zł
II rok 5 100 zł 2 700 zł 560 zł
III rok 5 500 zł 2 900 zł 600 zł
Wychowanie fizyczne I˚ I rok 4 400 zł 2 350 zł 490 zł
II rok 4 700 zł 2 500 zł 520 zł
III rok 5 100 zł 2 700 zł 560 zł
Wychowanie fizyczne II˚ I rok 4 500 zł 2 400 zł 500 zł
II rok 5 000 zł 2 650 zł 550 zł
Kosmetologia II˚ I rok 6 400 zł 3350 zł 690 zł
II rok 6 600 zł 3450 zł 710 zł
Fizjoterapia, studia jednolite magisterskie I rok 6 000 zł 3 150 zł 650 zł
II rok 6 400 zł 3 350 zł 690 zł
III rok 6 400 zł 3 350 zł 690 zł
IV rok 6 600 zł 3 450 zł 710 zł
V rok 6 600 zł 3 450 zł 710 zł

 

 

Studia pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim
NIESTACJONARNE
obywatele UE i posiadacze Karty Polaka

Kierunek studiów
ilość rat/

rok studiów

opłata roczna opłata semestralna 10 rat   w roku
Filologia I˚ I rok 4 300 zł 2 300 zł 480 zł
II rok 4 600 zł 2 450 zł 510 zł
III rok 5 000 zł 2 650 zł 550 zł
 

Ekonomia I˚

I rok 3 600 zł 1 950 zł 410 zł
II rok 3 900 zł 2 100 zł 440 zł
III rok 4 300 zł 2 300 zł 490 zł
 

Administracja I˚

I rok 3 600 zł 1 950 zł 410 zł
II rok 3 900 zł 2 100 zł 440 zł
III rok 4 300 zł 2 300 zł 490 zł
Pedagogika I˚ I rok 3 600 zł 1 950 zł 410 zł
II rok 3 900 zł 2 100 zł 440 zł
III rok 4 300 zł 2 300 zł 480 zł
Kosmetologia I˚ I rok 4 800 zł 2 550 zł 530 zł
II rok 5 100 zł 2 700 zł 560 zł
III rok 5 500 zł 2 900 zł 600 zł
Wychowanie fizyczne I˚ I rok 4 300 zł 2 300 zł 480 zł
II rok 4 600 zł 2 450 zł 510 zł
III rok 5 000 zł 2 650 zł 550 zł
Ekonomia II˚ I rok 4 400 zł 2 350 zł 490 zł
II rok 4 900 zł 2 600 zł 540 zł
Administracja II˚ I rok 4 200 zł 2 250 zł 470 zł
II rok 4 700 zł 2 500 zł 520 zł
Pedagogika II˚ I rok 4 200 zł 2 250 zł 470 zł
II rok 4 700 zł 2 500 zł 520 zł
Wychowanie fizyczne II˚ I rok 4 400 zł 2 350 zł 490 zł
II rok 4 900 zł 2 600 zł 540 zł
Kosmetologia II˚ I rok 6 400 zł 3350 zł 690 zł
II rok 6 600 zł 3450 zł 710 zł

 

CZESNE (studenci spoza UE)


Opłata jednorazowa obowiązująca dla studentów spoza UE:

  • administracyjna – 150 EUR

For all the fields of study the administration fee is 150 EUR

 

Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w języku polskim
STACJONARNE i NIESTACJONARNE
studenci spoza UE

Kierunek studiów
Field of study
ilość rat (numer of installments)/ rok studiów (year of study) opłata roczna

Tuition fee (per year)

EURO

opłata semestralna

Tuition fee (per semester)

EURO

Filologia I˚ English Philology I˚

Pedagogika I˚Pedagogy I˚

Ekonomia I˚ Economy I˚

Administracja I˚ Administration I˚

Wychowanie fizyczne I˚ Physical education I˚

Przy opłacie za I rok studiów wpłaconej do 30.06.2021/
When tuition fee for the first year paid by 30.06.2021
1100 € _
I, II, III rok/ I, II, III year 1200 € 650 €
Kosmetologia I˚ Cosmetology I˚ Przy opłacie za I rok studiów wpłaconej do 30.06.2021/When tuition fee for the first year paid by 30.06.2021 1250 € _
I, II, III rok/ I, II, III year 1350 € 700 €
Fizjoterapia jednolite magisterskie Physiotherapy (5 year) I, II, III rok/ I, II, III year 1350 € 700 €
IV, V rok, IV, V year 1400 € 750 €
Pedagogika II˚ Pedagogy II˚
Ekonomia II˚ Economy II˚Administracja II˚ Administration II˚Wychowanie fizyczne II˚ Physical education II˚
Przy opłacie za I rok studiów wpłaconą do 30.06.2021/When tuition fee for the first year paid by 30.06.2021 1100 € _
I, II rok, I, II year 1200 € 650 €

 

CZESNE (obywatele UE i studenci spoza UE)


Studia jednolite magisterskie w języku angielskim
STACJONARNE
obywatele UE I studenci spoza UE

Tuition fee for full-time and part-time studies (BA/MA) in English – citizens from outside the EU**

Kierunek studiów
Field of study
opłata roczna
Tuition fee (per year)
opłata semestralna
Tuition fee (per semester)
Fizjoterapia jednolite magisterskie

Physiotherapy (5 year)

4 000 € 2 100 €

 


Opłaty za studia należy wnosić na indywidualne konto otrzymane wraz z informacją o przyjęciu na studia. Do czasu otrzymania konta indywidualnego wpłaty dokonywać na konto podane poniżej. W tytule przelewu należy wpisać swoje imię i nazwisko, numer albumu oraz numer PESEL.

All the fees should be paid to the individual bank account assigned received together with the decision on admission to studies. If the Student does not have his individual bank account, s/he should make the payment to the following bank account. The transfer title shall be the student’s first name and last name, his register number and PESEL (Polish Resident Identification Number).

 

Account Owner’s Adress:

Olsztyńska Szkoła Wyższa
Ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn/Poland

Account Owner’s Bank Adress:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Swift Code: GOSKPLPW
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Opłaty w EURO / For payment in EURO:

46 1130 1189 0025 0161 5620 0004

Opłaty za studia w języku polskim w PLN / For payment in Polish study in PLN:

73 1130 1189 0025 0161 5620 0003

tytuł przelewu: imię nazwisko kierunek

 

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content