Opłaty w roku akademickim 2022/2023

Opłaty/czesne za studia w języku polskim w PLN

73 1130 1189 0025 0161 5620 0003
tytuł przelewu: imię nazwisko kierunek

Opłaty/czesne w EURO / For payment in EURO:

07 1130 1189 0025 0130 6720 0010
transfer title: first name surname field of study

Account Owner’s Adress:

Olsztyńska Szkoła Wyższa
ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn/Poland

Account Owner’s Bank Adress:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Swift Code: GOSKPLPW
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Opłaty za studia należy wnosić na indywidualne konto otrzymane wraz z informacją o przyjęciu na studia. Do czasu otrzymania konta indywidualnego wpłaty dokonywać na konto podane poniżej. W tytule przelewu należy wpisać swoje imię i nazwisko, numer albumu oraz numer PESEL.

All the fees should be paid to the individual bank account assigned received together with the decision on admission to studies. If the Student does not have his individual bank account, s/he should make the payment to the following bank account. The transfer title shall be the student’s first name and last name, his register number and PESEL (Polish Resident Identification Number).

Uchwała Rady Wykonawczej OSW dotycząca opłat w roku akademickim 2022/2023

CZESNE (obywatele UE, posiadacze Karty Polaka)

CZESNE (obywatele UE, posiadacze Karty Polaka)


Opłata jednorazowa obowiązująca dla obywateli UE, posiadaczy Karty Polaka:

  • administracyjna – 200 zł
  • rekrutacyjna – 85 zł

Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w języku polskim
STACJONARNE
obywatele UE, posiadacze Karty Polaka

Kierunek studiów
ilość rat/rok studiówopłata rocznaopłata semestralna10 rat w roku
Kosmetologia I˚I rok5 000 zł2 650 zł550 zł
II rok5 200 zł2 750 zł570 zł
III rok5 500 zł2 900 zł600 zł
Wychowanie fizyczne I˚I rok4 900 zł2 600 zł550 zł
II rok5 200 zł2 750 zł580 zł
III rok5 500 zł2 900 zł600 zł
Wychowanie fizyczne II˚I rok4 900 zł2 600 zł540 zł
II rok5 500 zł3 300 zł610 zł
Kosmetologia II˚I rok7 100 zł3 700 zł760 zł
II rok7 200 zł3 750 zł770 zł
Fizjoterapia, studia jednolite magisterskieI rok6 300 zł3 300 zł680 zł
II rok7  000 zł3 650 zł750 zł
III rok7 100 zł3 700 zł770 zł
IV rok7 100 zł3 700 zł770 zł
V rok7 100 zł3 700 zł770 zł
Informatyka I˚I rok5 700 zł2 850 zł580 zł
II rok6 400 zł3 200 zł650 zł
III rok6 900 zł3 450 zł700 zł
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie
I rok5 900 zł3 100 zł640 zł
II rok6 200 zł3 250 zł670 zł
III rok6 500 zł3 400 zł700 zł
IV rok6 800 zł3 550 zł730 zł
V rok7 000 zł3 650 zł750 zł
Zarządzanie i inżynieria produkcji I˚I rok5 700 zł2 850 zł580 zł
II rok6 400 zł3 200 zł650 zł
III rok6 900 zł3 450 zł700 zł
Zarządzanie I˚
I rok5 500 zł2 750 zł560 zł
II rok6 100 zł3 050 zł620 zł
III rok6 700 zł3 350 zł680 zł
Zarządzanie II˚

I rok5 700 zł2 850 zł580 zł
II rok6 900 zł3 450 zł700 zł

Studia pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim
NIESTACJONARNE
obywatele UE i posiadacze Karty Polaka

Kierunek studiów
ilość rat/

 

rok studiów

opłata rocznaopłata semestralna10 rat w roku
Filologia I˚I rok4 500 zł2 400 zł500 zł
II rok5 100 zł2 650 zł560 zł
III rok5 500 zł2 870 zł610 zł
 

 

Ekonomia I˚

I rok4 200 zł2 250 zł470 zł
II rok4 300 zł2 300 zł490 zł
III rok4 800 zł2 550 zł530 zł
 

 

Administracja I˚

I rok4 200 zł2 250 zł470 zł
II rok4 300 zł2 300 zł490 zł
III rok4 800 zł2 500 zł530 zł
Pedagogika I˚I rok4 000 zł2 150 zł450 zł
II rok4 300 zł2 300 zł490 zł
III rok4 600 zł2 450 zł510 zł
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie
I rok5 600 zł2 950 zł610 zł
II rok5 800 zł3 050 zł630 zł
III rok6 000 zł3 150 zł650 zł
IV rok6 400 zł3 350 zł690 zł
V rok6 800 zł3 550 zł730 zł
Kosmetologia I˚I rok5 000 zł2 650 zł550 zł
II rok5 200 zł2 750 zł570 zł
III rok5 500 zł2 900 zł600 zł
Wychowanie fizyczne I˚I rok4 750 zł2 500 zł530 zł
II rok5 100 zł2 650 zł560 zł
III rok5 500 zł2 875 zł610 zł
Ekonomia II˚I rok4 900 zł2 600 zł550 zł
II rok5 400 zł2 850 zł590 zł
Administracja II˚I rok4 650 zł2 450 zł520 zł
II rok5 200 zł2 750 zł570 zł
Pedagogika II˚I rok4 200 zł2 250 zł470 zł
II rok4 700 zł2 500 zł520 zł
Wychowanie fizyczne II˚I rok4 900 zł2 600 zł550 zł
II rok5 400 zł2 850 zł590 zł
Kosmetologia II˚I rok7 100 zł3 700 zł770 zł
II rok7 200 zł3 750 zł770 zł
Informatyka I˚I rok4 500 zł2 250 zł460 zł
II rok5 100 zł2 550 zł520 zł
III rok5 700 zł2 850 zł580 zł
Zarządzanie i inżynieria produkcji I˚I rok4 500 zł2 250 zł460 zł
II rok5 100 zł2 550 zł520 zł
III rok5 700 zł2 850 zł580 zł
Zarządzanie I˚
I rok4 200 zł2 100 zł430 zł
II rok4 900 zł2 450 zł500 zł
III rok5 500 zł2 750 zł560 zł
Zarządzanie II˚I rok4 500 zł2 250 zł460 zł
 II rok5 700 zł2 850 zł580 zł

CZESNE (studenci spoza UE)


Opłata jednorazowa obowiązująca dla studentów spoza UE:

  • administracyjna – 150 EUR

For all the fields of study the administration fee is 150 EUR

Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w języku polskim
STACJONARNE i NIESTACJONARNE
studenci spoza UE

Kierunek studiów
Field of study
ilość rat (numer of installments)/ rok studiów (year of study)opłata roczna

 

Tuition fee (per year)

EURO

opłata semestralna

 

Tuition fee (per semester)

EURO

Filologia I˚ English Philology I˚

 

Pedagogika I˚Pedagogy I˚

Ekonomia I˚ Economy I˚

Administracja I˚ Administration I˚

Wychowanie fizyczne I˚ Physical education I˚

Przy opłacie za I rok studiów wpłaconej do 30.06.2022/
When tuition fee for the first year paid by 30.06.2022
1100 €_
I, II, III rok/ I, II, III year1200 €650 €
Kosmetologia I˚ Cosmetology I˚Przy opłacie za I rok studiów wpłaconej do 30.06.2022/When tuition fee for the first year paid by 30.06.20221250 €_
I, II, III rok/ I, II, III year1350 €700 €
Fizjoterapia jednolite magisterskie Physiotherapy (5 year)I, II, III rok/ I, II, III year1350 €700 €
IV, V rok, IV, V year1400 €750 €
Pedagogika II˚ Pedagogy II˚
Ekonomia II˚ Economy II˚Administracja II˚ Administration II˚Wychowanie fizyczne II˚ Physical education II˚
Przy opłacie za I rok studiów wpłaconą do 30.06.2022/When tuition fee for the first year paid by 30.06.20221100 €_
I, II rok, I, II year1200 €650 €
Kosmetologia II˚
Cosmetology II˚
Przy opłacie za I rok studiów wpłaconej do 30.06.2022
When tuition fee for the first year paid by 30.06.2022
1350 €700 €
I, II rok / I, II year1450 €800 €
Zarządzanie I˚
Managements I˚
I, II, III rok / I, II, III year1250 €675 €
Zarządzanie II˚
Managements I˚
I, II rok / I, II year1250 €675 €

CZESNE (obywatele UE i studenci spoza UE)


Studia jednolite magisterskie w języku angielskim
STACJONARNE
obywatele UE I studenci spoza UE

Tuition fee for full-time and part-time studies (BA/MA) in English – citizens from outside the EU**

Kierunek studiów
Field of study
opłata roczna
Tuition fee (per year)
opłata semestralna
Tuition fee (per semester)
Fizjoterapia jednolite magisterskie

 

Physiotherapy (5 year)

4 000 €2 100 €

Studia jednolite magisterskie w języku angielskim
STACJONARNE i NIESTACJONARNE
obywatele UE I studenci spoza UE

Tuition fee for full-time and part-time studies (BA/MA) in English – citizens from outside the EU**

Kierunek studiów
Field of study
ilość rat (numer of installments)/ rok studiów (year of study)opłata roczna

 

Tuition fee (per year)

EURO

opłata semestralna

 

Tuition fee (per semester)

EURO

Zarządzanie II˚
Managements I˚
I, II, III rok / I, II, III year1750 €900 €
Zarządzanie II˚
Managements I˚
I, II rok / I, II year1750 €900 €

Opłaty w roku akademickim 2021/2022

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content