OPIEKUNOWIE PRAKTYK

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych:

  • na kierunku Administracja (studia I i II st.): dr Ireneusz Bembas
  • na kierunku Ekonomia(studia I i II st.): dr Katarzyna Pietrzak-Kaszubska
  • na kierunku Pedagogika (studia I st.): dr Dorota Bartnicka
  • na kierunku Pedagogika (studia II st.): dr Adam Marzewski
  • na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite magisterskie): dr Adam Marzewski
  • na kierunku Filologia (studia I st.): dr Natalia Bidasiuk, dr Mariusz Wawrzyniak
  • na kierunku Zarządzanie (studia I i II st.): dr Anna Suchorab
  • na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji (specjalność OiBSP): mgr inż. Adam Sandomierski
  • na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji (specjalność IL): mgr inż. Marek Adamowicz

Wydział Nauk o Zdrowiu

  • na kierunku Kosmetologia: mgr  Jolanta Łazarczyk
  • na kierunku Wychowanie fizyczne:  dr Jadwiga Cyganiuk
  • na kierunku Fizjoterapia (jednolite magisterskie): mgr Stanisław Kondracki

Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie:

  • na kierunku Administracja: dr Ireneusz Bembas
  • na kierunku Ekonomia: dr Katarzyna Pietrzak-Kaszubska
  • na kierunku Pedagogika: dr Dorota Bartnicka

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content