Olsztyńska Szkoła Wyższa nawiązuje współpracę z memoQ

Z radością informujemy, że Olsztyńska Szkoła nawiązała współpracę z memoQ, czołowym dostawcą oprogramowania wspomagającego proces tłumaczenia (CAT). Dzięki tej współpracy, studenci filologii angielskiej, specjalności translatoryka, będą mieli możliwość korzystania z najnowszej wersji oprogramowania memoQ TMS.

W ramach zawartej umowy, Olsztyńska Szkoła otrzymała nieodpłatnie licencję na memoQ TMS do celów szkoleniowych. Oprogramowanie to zostanie zainstalowane na komputerach w laboratoriach komputerowych w siedzibie Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Ponadto, studenci będą mogli korzystać z oprogramowania memoQ również w domu, instalując je na swoich prywatnych komputerach.

MemoQ jest zaawansowanym programem typu CAT (Computer-Assisted Translation), który wspomaga tłumacza na różnych etapach procesu tłumaczeniowego, eliminując błędy i usprawniając pracę. Warto podkreślić, że CAT to nie to samo co tłumaczenie maszynowe – memoQ nie wykonuje automatycznych tłumaczeń, lecz dostarcza narzędzia, które wspierają tłumacza w jego pracy.

Popularność memoQ wśród indywidualnych tłumaczy wynika z wielu udogodnień, jakie oferuje, oraz z możliwości integracji z innymi narzędziami. Jedną z kluczowych funkcji, która znacząco usprawnia proces tłumaczenia, jest segmentacja tekstu, co pozwala na bardziej efektywne zarządzanie projektem tłumaczeniowym.

– Jestem niezwykle dumna z tego, że możemy zaoferować naszym studentom translatoryki dostęp do najnowocześniejszego oprogramowania wspomagającego tłumaczenia – wyjaśnia Barbara Grobelna, Kierownik Katedry Filologii.

– Jestem przekonana, że wprowadzenie tego zaawansowanego oprogramowania przyczyni się do jeszcze większego sukcesu naszych studentów, przygotowując ich do wyzwań zawodowych na najwyższym poziomie.

Wprowadzenie memoQ TMS do programu dydaktycznego to dowód na to, że Olsztyńska Szkoła Wyższa nieustannie dąży do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, które podnoszą jakość kształcenia. OSW zawsze stawia na nowoczesność i praktyczne przygotowanie studentów do rynku pracy. Dzięki współpracy z memoQ, nasi studenci będą mieli okazję pracować z profesjonalnym narzędziem, które jest szeroko wykorzystywane w branży tłumaczeniowej.

Więcej o narzędziach memoQ można dowiedzieć się tutaj: https://www.memoq.com/solutions/translators

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content