Ogłoszenia


EGZAMINY POPRAWKOWE  u  dr n. med. i n. o zdr. Katarzyny Młynarskiej

Fizjoterapia I rok i III rok – stacjonarne  i weekendowe
13 stycznia 2023, godz.15.00, ul.Jagiellońska, sala 113

JUSTPROFITS.CLUB
wspiera Koła Naukowe i Organizacje Studenckie
Ogłaszamy konkurs pod tytułem
Razem dla innych – studencki ruch naukowy XXI wieku
Jeżeli Twoje Koło Naukowe czy Organizacja przeprowadziły ciekawy projekt w ostatnim roku akademickim – zgłoś się do nas!
Pula nagród do wygrania w konkursie wynosi 15 000 zł!

Niniejszy konkurs składa się z 4 kategorii:
1. INICJATYWA STUDENCKA 2020
2. AKCJA STUDENCKA 2020
3. ARTYKUŁ NAUKOWY 2020
4. POMOC NAUKOWA ROKU 2020

Szczegóły na https://jpclub.pl/konkurs


Kredyt studencki – tani i dostępny przez cały rok

Przyznawany na preferencyjnych warunkach i dostępny przez cały rok – to główne zalety kredytu studenckiego. Można się o niego ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych – wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy w roku ubiegania się o kredyt 3000 zł. Procedura składania wniosku jest jednorazowa, a student będzie otrzymywać kredyt przez cały okres studiów.
Kredyt studencki jest udzielany przez wybrane banki komercyjne. Jego preferencyjne warunki są możliwe dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z budżetu państwa.[…]
Rozpoczęcie spłaty następuje dopiero dwa lata od ukończenia studiów. Jest to czas na podjęcie pracy po studiach i ustabilizowanie sytuacji finansowej.
Spłata kredytu odbywa się na bardzo korzystnych warunkach finansowych – odsetki wynoszą jedynie połowę stopy redyskontowej weksli NBP, a okres spłaty rozkłada się na okres dwukrotności pobierania kredytu, a więc miesięcznie absolwent spłaca połowę tego co otrzymywał miesięcznie na studiach! Przykładowo student pobierający miesięcznie 800 zł, dwa lata po zakończeniu studiów będzie spłacał około 400 zł miesięcznie.
Jeżeli student ukończy studia w gronie 10% najlepszych studentów otrzyma obligatoryjne umorzenie nawet do 50% wartości kredytu!
CZYTAJ WIĘCEJ Kredyt studencki


Drodzy Studenci!

Koło Naukowe Administratywistów przy Katedrze Administracji Wydział Nauk Humanistyczno – Społecznych OSW w Olsztynie, Filia Wydziału Zamiejscowego OSW
w Kętrzynie zaprasza studentów chcących aktywnie rozwijać się naukowo do współpracy.

Kogo poszukujemy:

  • Osób zainteresowanych rozwojem naukowym
  • Osób chcących poświęcić swój wolny czas i zapał dla działań naukowych.
  • Osób z pasją i zaangażowaniem
  • Osób chcących aktywnie uczestniczyć w dodatkowych wykładach, szkoleniach, konferencjach tematycznych.
  • Osób chcących pracować w studenckim międzynarodowym zespole

Co robimy?

  • Realizujemy różne projekty badawcze we współpracy z Federalnym Państwowym Uniwersytetem Rolniczym w  “Sankt-Petersburgu –

Filia w Polesku,  Uniwersytetem im Emanuela Kanta w Kaliningradzie, Wyższą Szkoła Administracji w Kaliningradzie

  • Uczestniczymy aktywnie w forum kół naukowych
  • Organizujemy spotkania studentów z różnymi ciekawymi osobami
  • I wiele, wiele innych przedsięwzięć naukowych w ramach „Akademii Samorządowca” organizujemy spotkania z przedstawicielami władz samorządowych regionu
  • W ramach profilu praktycznego studiów odbywamy zajęcia praktyczne w instytucjach, które podpisały porozumienia z naszą Uczelnią

Przyjdź, zobacz I zostań z Nami, a nie będziesz żałować!

„Piękno naukowej przygody polega na tym, że nigdy nie zabraknie dalszych znaków zapytania.”prof. Michał Heller

studenci koła naukowego administratywistów
Wydziału Nauk Humanistyczno – Społecznych – Olsztyn
studenci koła naukowego administratywistów
Filii Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie


 

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content