Odszedł prof. Jerzy Suchta

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. zw. dr hab. inż. Jerzego Suchty, Prorektora w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP, wieloletniego wykładowcy, wspaniałego mentora, cenionego specjalisty w dziedzinie ekonomii, a przede wszystkim Przyjaciela.

Obszarem zainteresowań naukowych Pana Profesora był rozwój gospodarki regionalnej w wymiarze ekonomicznym, społecznym i przestrzennym. Był członkiem wielu organizacji, m.in.: Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN, Komisji Przestrzeni Rolnej i Leśnej Polski Północnej przy Oddziale PAN w Gdańsku, Komitetu Melioracji i Inżynierii Środowiska PAN, Selekcja Kształtowania i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Sekcji Geodezji i Inżynierii Przestrzennej Komitetu Geodezji PAN, czy Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Odszedł zasłużony dla naszej Uczelni Profesor, filar kierunku ekonomia, autor licznych publikacji, redaktor naukowy w wydawnictwie uczelnianym, promotor, kolega. Życzliwość i serdeczność wobec drugiego człowieka oraz wysoka kultura osobista czyniły z Niego osobę powszechnie lubianą i szanowaną.

Cześć Jego Pamięci!

Rodzinie i Najbliższym Pana Profesora wyrazy żalu i współczucia w imieniu całej społeczności akademickiej Olsztyńskiej Szkoły Wyższej składa Rektor dr Agnieszka Górska, prof. OSW

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content