Odnowa biologiczna SP

Studia skierowane są do absolwentów kierunków medycznych, paramedycznych, przyrodniczych i wychowania fizycznego. Celem studiów jest nabycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności praktycznych wykorzystywanych w szeroko pojętej odnowie biologicznej, niezbędnych do programowania zabiegów odnowy biologicznej z ukierunkowaniem na działalność w sporcie i w różnych formach aktywności fizycznej; pozwalających na organizowanie i prowadzenie odpowiednich zabiegów fizjoterapeutycznych wraz z dopasowaniem diety w procesie odnowy biologicznej.

Przedmioty:

 • Anatomia funkcjonalna
 • Fizjologia wysiłku fizycznego
 • Kinezyterapia
 • Biomedyczne podstawy odnowy biologicznej
 • Wybrane zagadnienia z biomechaniki
 • Kinezjologiczne podstawy odnowy biologicznej
 • Żywienie osób aktywnych
 • Suplementacja w sporcie
 • Podstawy żywienia
 • Masaż klasyczny
 • Masaż sportowy
 • Masaż leczniczy
 • Metody fizycznej psychoregulacji
 • Seminarium dyplomowe
 • Wykład monograficzny
  Praktyka zawodowa

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content