O projekcie – Postaw na rozwój!

O projekcie Kto może wziąć udział ? Jak się zgłosić ? Dokumenty rekrutacyjne Harmonogram

Cel projektu:

CEL: Wzrost kompetencji w zakresie języka angielskiego, ICT lub zarządzania projektami, w okresie 01.09.2019- 30.06.2021 r., 747 osób dorosłych (424K;323M): o niskich kwalifikacjach tj. posiadających wykształcenie co najwyżej średnie -486 os. (276K;210M) i/lub w wieku powyżej 50 roku życia -262 os. (154K;108M), z własnej inicjatywy zainteresowanych podnoszeniem poziomu kompetencji i kwalifikacji, uczących się, pracujących lub zamieszkujących, w rozumieniu KC na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego, nieprowadzących działalności gosp., poprzez udział w szkoleniach dostosowanych do indywidualnych potrzeb i prowadzących do nabycia kwalifikacji lub kompetencji potwierdzonych zewnętrznym egzaminem i uzyskaniem certyfikatu.

Założenia projektu:

-Szkolenia z j. angielskiego zakończone egzaminem TGLS lub równoważnym dla 612 osób,

-Szkolenia ICT zakończone egzaminem ECCC lub równoważnym dla 120 osób,

-Szkolenia z zarządzania projektami zakończone egzaminem ITIL lub Prince 2 (24h) dla 15 osób (uzupełnione o szkolenie „Praktyczne aspekty project managera”(32h)

Rezultaty:

W wyniku realizacji projektu min. 30% uczestników nabędzie kwalifikacje, a min. 70% nabędzie kompetencje lub uzyska kwalifikacje z zakresu języka angielskiego, ICT lub zarządzania projektami.

 

Okres realizacji: od: 2019-09-01 do: 2021-06-30 – z możliwością przedłużenia okresu realizacji

 

 

Obszar: WARMIŃSKO-MAZURSKIE (całe województwo) : małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i      średniej gęstości zaludnienia)

 

 Wartość projektu: 1 994 410,94 zł

Dofinansowanie z UE: 1 695 249,29 zł


Kontakt

Beneficjent – Olsztyńska Szkoła Wyższa
z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 59,10-283 Olsztyn
Adres e-mail- [email protected]
Partner – „Tag-Consulting” Marta Maciejak-Tomczyk z siedzibą w Łodzi (93-410)
przy ul. Łukowej 18a/5, NIP 8341587890,
tel: +48 790 296 918

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content