O Grupie Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula tworzy, wraz ze Szkołą Główną Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dawniej Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji), filary dynamicznie rozwijającej się Grupy Uczelni Vistula. Obie szkoły wyższe działają w jednym kampusie w Warszawie. W 2014 roku dołączyła do nich Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, a w 2018 także Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego.

 

Grupa Uczelni Vistula to 27 lat doświadczenia na rynku, to połączenie tradycji z nowoczesnymi trendami w świecie nauki. Szkoły wchodzące w skład Grupy łączy misja. Uczymy tego, czego młodzi ludzie będą potrzebować w przyszłości. Wyróżniają nas kierunki praktyczne, które zapewnią naszym absolwentom sukces na rynku pracy w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym w Polsce i Europie. Nasi wykładowcy są wybitnymi autorytetami i praktykami. Ściśle współpracujemy z biznesem i organizacjami międzynarodowymi.

 

Obecnie kształcimy ponad 5 tysięcy młodych ludzi z 86 krajów. Nasi wykładowcy pochodzą ze wszystkich kontynentów. W ramach programu Erasmus+ studenci mogą uczyć się w 40 innych krajach. Otwartość Grupy Uczelni Vistula tworzy wyjątkowe warunki do zdobywania wiedzy. Polscy studenci nie muszą wyjeżdżać za granicę, aby uczyć się i nabierać doświadczenie w międzynarodowym środowisku.

 

W Grupie Uczelni Vistula czerpiemy z energii i możliwości, które daje nam wspólne działanie w ramach pięciu szkół wyższych.

 

Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula) oferuje 10 kierunków studiów licencjackich, magisterskich, inżynierskich oraz online, a także studia podyplomowe, doktorskie, programy MBA i Vistula ExecutiveEducation, czyli praktyczny wymiar edukacji dla menedżerów. Wszystkie kierunki są prowadzone również w języku angielskim. Uczelniajest jednym z liderów innowacyjnego kształcenia. Jakość nauczania potwierdzają rankingi i międzynarodowe organizacje edukacyjne. W ostatnim rankingu magazynu „Perspektywy” Akademia Finansów i Biznesu Vistula została uznana za „Najbardziej Umiędzynarodowioną Uczelnię w Polsce”. Kapituła doceniła otwartość na świat, wielokulturowość środowiska studenckiego i wysoki poziom programów studiów w języku angielskim.

 

Współpracujemy z ponad 130 firmami na świecie, a także z organizacjami międzynarodowymi. AFiB Vistula należy też do najważniejszych międzynarodowych stowarzyszeń na rzecz rozwoju nauki.

 

Jak wskazuje raport ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), w kategorii „Zarządzanie”, kierunek prowadzony przez AFiB Vistula znalazł się na 1. Miejscu – jego absolwenci zarabiają najwięcej w kraju!

 

www.vistula.edu.pl

 

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula – SGTiH Vistula (dawniej Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji)  to nowoczesna uczelnia, która ma charakter szkoły biznesowej. Powstała w wyniku połączenia trzech uczelni turystycznych –renomowanej Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie, stołecznej Wyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki oraz Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa z Łodzi. Dołączył do nich również utworzony jeszcze w 1972 r. Instytut Turystyki, jedyna w Polsce jednostka badawczo-rozwojowa prowadząca interdyscyplinarne, kompleksowe badania w zakresie turystyki. Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula przygotowuje absolwentów do pracy w kierowaniu, tworzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami turystycznymi, sportowymi lub rekreacyjnymi. Oferuje unikatowe w skali kraju programy studiów licencjackich i magisterskich, również po angielsku. Kształci na kierunku Turystyka i Rekreacja, Dietetyka oraz Coaching Stylu Życia. Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula promuje ideę przedsiębiorczości. Stawia na praktyczny i międzynarodowy wymiar nauczania. System współpracy uczelni z praktykami i otoczeniem biznesowym jest oparty o powołaną w 2014 r. Radę Biznesu, która jest kluczowym ciałem doradczym i opiniotwórczym. W jej skład wchodzą partnerzy strategiczni kluczowych specjalności, z którymi władze SGTiH Vistula wspólnie tworzą programy dydaktyczne. W Radzie zasiadają m.in. przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Organizatorów Spotkań MPI Poland, Polskiej Izby Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

 

www.vistulahospitality.edu.pl

 

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu (WSH) to uczelnia o profilu biznesowym z międzynarodową kadrą. Oferuje szeroki wachlarz studiów licencjackich na kierunkach: Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja, Informatyka, Finanse i Rachunkowość, a także magisterskich na kierunkach: Zarządzanie oraz Turystyka i Rekreacja. Uczelnia posiada w swojej ofercie wiele innowacyjnych kierunków studiów podyplomowych i MBA. Wg rankingu Perspektyw studia MBA na WSH plasują się w pierwszej 10 najlepszych w kraju. Uczelnię wyróżnia nowatorski plan kształcenia, który powstał dzięki współpracy kadry akademickiej z praktykami biznesu oraz pracodawcami. Większość kierunków prowadzonych jest także w języku angielskim.

 

www.handlowa.eu

 

Olsztyńska Szkoła Wyższa

jest jedną z największych niepublicznych uczelni w stolicy województwa warmińsko-mazurskiego. OSW działa od ponad 21-u lat i w tym czasie stała się ważnym ośrodkiem akademickim w regionie, miejscem kształcenia pedagogów, znakomitych fizjoterapeutów, specjalistów kosmetologii, filologów, nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów personalnych. W murach uczelni, na blisko 30-tu kierunkach studiów podyplomowych, podwyższają kwalifikacje nauczyciele z całego województwa. OSW jest szkołą, która umiejętnie łączy kształcenie w zakresie zdrowia, medycyny i kultury fizycznej z naukami humanistyczno-społecznymi.

 

www.osw.oedu.pl/

 

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (AH)  to rozpoznawalna marka, dorobek i prestiż. Ten prężnie działający ośrodek w małym mieście dał wielu młodym ludziom szansę na studia. Akademia nieprzerwanie zajmuje wysoką pozycję w rankingach szkół wyższych. Oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz studia podyplomowe na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo Narodowe, Historia, Pedagogika i Politologia. Akademia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie historii oraz w dyscyplinie nauk o polityce.

 

www.wsh.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content