O bibliotece

Biblioteka Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie powstała w dniu 1 października 2019 roku z połączenia bibliotek dwóch uczelni: Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego i Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP. Przy ul. Bydgoskiej mieści się biblioteka Wydziału Nauk o Zdrowiu ze zbiorami z zakresu medycyny, rehabilitacji, kultury fizycznej, kosmetologii, promocji zdrowia, filozofii, pedagogiki, psychologii, socjologii oraz filologii angielskiej. Posiada też bogaty zbiór literatury pięknej w języku angielskim. W budynku przy ul. Jagiellońskiej siedzibę ma biblioteka Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych ze zbiorami z zakresu ekonomii, informatyki, zarządzania, logistyki, administracji, statystyki, ekonometrii, pedagogiki, psychologii, socjologii, prawa i filozofii. Zbory obu bibliotek dopełnia księgozbiór gromadzony i udostępniany w Wydziale Zamiejscowym w Kętrzynie na potrzeby kształcenia studentów ekonomii i administracji.

Księgozbiór wszystkich bibliotek liczy ponad 90 tys. woluminów. Prenumerowanych jest 25 bieżących czasopism.

W wyszukiwaniu potrzebnej literatury pomaga warsztat informacyjny biblioteki, a zwłaszcza katalogi elektroniczne dostępne przez komputery w czytelniach lub on-line oraz kartoteki spisów treści książek i czasopism Wydziału Nauk o Zdrowiu. Biblioteka Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych prowadzi kartotekę zagadnieniową obejmującą zawartość prenumerowanych czasopism z zakresu pedagogiki, ekonomii i administracji. Opisy kartoteki dostępne są przez katalog on-line Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych.

Biblioteki oferują użytkownikom miejsca w czytelni, czytelnię komputerową z dostępem do katalogu elektronicznego i do baz Wirtualnej Biblioteki Nauki, możliwość korzystania ze skanerów i drukowania.

Biblioteki dostosowane są do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Posiadają wyposażenie:

  • stanowiska komputerowe z oprogramowaniem dla osób niedowidzących i niewidomych (programy JAWS, Magic Plus, Fine Reader, Supernova), klawiatury z dużymi literami,
  • urządzenie Autolektor czytające dowolny tekst drukowany,
  • elektroniczne lupy ułatwiające czytanie osobom niedowidzącym,
  • słuchawki.

W bibliotece Wydziału Nauk o Zdrowiu udostępniamy Pokój Cichej Nauki z przyłączem do Internetu.

Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów i urządzeń biblioteki zawiera Regulamin biblioteki OSW.

Biblioteka prowadzi bloga i profil na facebooku.  Zamieszczamy tam aktualności, informacje o nowościach w bibliotece, wydarzeniach, konkursach, imprezach, zdjęcia i relacje z wydarzeń, tematyczne zestawienia literatury, informacje o dostępnych e-zbiorach, prezentujemy wybrane artykuły w dziale „temat miesiąca” oraz literaturę w języku angielskim.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content