„NUTRIKOSMETOLOGIA PROZDROWOTNA”


Szanowni Państwo,
Z powodu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nutrikosmetologia prozdrowotna, która miała się odbyć 9 maja 2020 r., zostaje przesunięta. O nowym terminie będą Państwo powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.


VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „NUTRIKOSMETOLOGIA PROZDROWOTNA”

9 maja 2020 r.

 Szanowni Państwo,
W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Nutrikosmetologia prozdrowotna”.

Wydarzenie to odbędzie się 9 maja 2020 r. w Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Wydział Nauk o Zdrowiu, przy ulicy Bydgoskiej 33 w Olsztynie. Zapraszamy do zaprezentowania Państwa osiągnięć naukowych z zakresu kosmetologii oraz żywności i żywienia człowieka. Będziemy niezmiernie zadowoleni mając możliwość  ugoszczenia Państwa i dzielenia się doświadczeniami oraz wiedzą.

W dalszej części komunikatu podane zostały wstępne informacje na temat planowanych obrad oraz zasady zgłaszania referatów (doniesień naukowych).

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr inż. Małgorzata Kuśmierczyk

SESJA PLENARNA
(dwa wykłady po 45 min.)

 Metody badań w trychologii – APW – dr Wioletta Tomaszewicz – Wydział Nauk

 1. o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  w Toruniu;
 2. Substancje antyoksydacyjne w żywności – dr inż. Joanna Ciborska – Wydział Nauki
  o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

 SESJE TEMATYCZNE 

 1. Kosmetologia – przewodniczący: prof. dr hab. Arkadiusz Zasadowski – Olsztyńska Szkoła Wyższa w Olsztynie, dr Barbara Wilk – Olsztyńska Szkoła Wyższa w Olsztynie,
 2. Żywność i żywienie człowieka – przewodniczący: prof. dr hab. Arkadiusz Zasadowski – Olsztyńska Szkoła Wyższa w Olsztynie, dr inż. Małgorzata Kuśmierczyk – Olsztyńska Szkoła Wyższa w Olsztynie,
 3. Sesja szkoleniowa – przewodnicząca:  mgr Jolanta Łazarczyk – Olsztyńska Szkoła Wyższa w Olsztynie, mgr Bożena Kocenko – Olsztyńska Szkoła Wyższa w Olsztynie

Czas prezentacji – komunikat ustny/doniesienie naukowe – 15 min.

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Wydział Nauk o Zdrowiu
ul. Bydgoska 33, 10-243 Olsztyn
tel. +48  607 443 757 – Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
Adres e-mail: [email protected]

Formularz zgłoszeniowy

KOMUNIKAT nr 1 2020 VI OKN ”NP”-1

Uwaga: Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 200 zł i obejmuje: udział w obradach
i szkoleniu, materiały konferencyjne (streszczenia), certyfikat, przerwę kawową i lunch.

Opłatę konferencyjną z podanym imieniem i nazwiskiem oraz  dopiskiem: VI Konferencja „Nutrikosmetologia prozdrowotna”- 2020   należy wpłacać na  konto: 73 1130 1189 0025 0161 5620 0003 Bank Gospodarstwa Krajowego

ZAKWATEROWANIE

 Organizatorzy Konferencji polecają następującą bazę noclegową:

 1. Ardatel sp. z o.o – Hotel (około 1,5 km od OSW) ul. Jagiellońska 91A, 10-356 Olsztyn,
  89 512 25 00, dojazd do OSW linia nr 126, 108 i 112
 2. Hotel Relaks (około 3,5 km od OSW) ul. Żołnierska 13B, tel. 89 527 75 34 . Dojazd do OSW autobusem nr 109 (przystanek przy ul. Piłsudskiego przy CH Aura).
 3. Hotel Wileński **** (przy Starówce, około 4 km do OSW) ul. Knosały 5,  89 535 07 22. Dojazd do OSW autobusem  nr 109,  136  (przystanek przy Mc Donald’s).
 4. Hotel Dyplomat **** ( około 3 km do OSW) ul Dąbrowszczaków 28, tel. 89 512 41 41

Dojazd do OSW autobusem  nr 109 przystanek przy ul. Kajki skrzyżowanie z
ul. Partyzantów

UWAGA: Organizator nie pokrywa kosztów delegacji oraz uczestnictwa.

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Organizator Konferencji przewiduje prezentacje doniesień naukowych (komunikatów) w formie wystąpień ustnych. Streszczenia doniesień będą zamieszczone wraz
ze szczegółowym programem konferencji w materiałach konferencyjnych.

 • Streszczenia doniesień przygotowane według załączonego wzoru należy przesłać wyłącznie pocztą elektroniczną  na adres: [email protected] do dnia
  26 kwietnia 2020 r.
 • Wymagania edycyjne dla streszczeń nadsyłanych do materiałów konferencyjnych:

Marginesy standardowe (2,5 cm), interlinia 1, czcionka Times New Roman. Objętość streszczenia nie może przekraczać 1 strony A4 (wraz z nazwiskami autorów i afiliacją).
W wyjątkowych przypadkach 1,5 strony. W przypadku zespołów autorskich wywodzących się z różnych instytucji afiliację należy zaznaczyć kolejnymi liczbami pisanymi w indeksie górnym po nazwisku autora. Tę samą liczbę w indeksie górnym należy umieścić pod afiliacją autora. W streszczeniu nie należy umieszczać elementów graficznych  (tabel, rycin).

 • Komunikat nr 2 zostanie przesłany w późniejszym terminie.
 • Informacje dotyczące konferencji będą przesyłane na adres e-mail.
 • W czasie trwania konferencji Osoby i Instytucje sponsorujące mają możliwość promocji swojej działalności.
 • Publikacja prac pokonferencyjnych

Czasopismo „Kosmetologia Estetyczna” -Warunkiem publikacji jest uzyskanie dwóch pozytywnych opinii  recenzentów czasopisma.  Zasady publikacji – Instrukcja dla autorów na stronie www.kosmetologiaestetyczna.com  link:   http://kosmetologiaestetyczna.com/strefa-dtp/dane-techniczne-do-artykulow/

Kwartalnik naukowy „Polish Journal of Cosmetology” – wydruk nieodpłatny na zasadach określonych przez wydawnictwo (http://www.kosmet.pl/pjc.php?opc=IN&lng=pl )

Serdecznie zapraszamy

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego                Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

  Prof. dr hab. Arkadiusz Zasadowski                              dr inż. Małgorzata Kuśmierczyk

 

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content