Negocjacje i mediacje SP

Studia przeznaczone są dla osób, które pragną zdobyć lub rozwinąć umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów przy pomocy negocjacji i mediacji, prowadzenia konsultacji społecznych, dla pracowników zespołów rozwiązujących ważne problemy lub podejmujących kontrowersyjne decyzje.

Absolwent będzie dysponował wiedzą na temat zagadnień z zakresu psychologii konfliktu, negocjacji, mediacji (sądowych, gospodarczych i pracowniczych), prawa oraz praktyki biznesowej i strategii negocjacyjnych.

Program studiów

Program studiów jest zgodny z  wytycznymi zawartymi w  Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich z dnia 18 maja 2001 roku (Dz. U. Nr 56, poz. 591) oraz ze Standardami Szkolenia Mediatorów wydanymi przez Społeczną radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów

 1. Elementy psychologii społecznej
 2. Teoria konfliktu
 3. Komunikacja interpersonalna
 4. Prawne i organizacyjne aspekty mediacji
 5. Podstawy mediacji ( rodzaje mediacji, przebieg postępowanie mediacyjnego, rola mediatora, standardy mediacji)
 6. Negocjacje – Strategie, techniki, etapy
 7. Kształtowanie wizerunku
 8. Trening negocjacyjny
 9. Negocjacje zbiorowe
 10. Trening mediacyjny
 11. Negocjacje międzynarodowe
 12. Etyka negocjacji i mediacji

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content