Nasze zwyciężczynie!

7 grudnia 2023 roku odbyła się I Podlaska Olimpiada Studentów Fizjoterapii, objęta honorowym patronatem Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Olsztyńską Szkołę Wyższą godnie reprezentowali studenci kierunku Fizjoterapia. Olimpiada składała się z testu wiedzy, sesji plakatowej oraz warsztatów obejmujących nowoczesne metody fizjoterapii. Warsztaty prowadzili dr hab. n. o zdr. Elżbieta Skorupska, dr Michał Dylewski i dr Ewa Waldzińska.

W teście wiedzy III miejsce zajęła  Iryna Ionutsa (studentka roku fizjoterapii) , natomiast w sesji plakatowej Marta Szymańska (studentka  roku fizjoterapii) otrzymała pierwsze wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy Paniom. Jesteśmy z Was dumni!

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content