Nasi wykładowcy za granicą!


Ścisła współpraca Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego z europejskimi uczelniami partnerskimi to nie tylko wymiana doświadczeń, ale także praktyczne aspekty pracy edukacyjnej i naukowej.

prof. dr hab. Mychajło Łuczko
dr Stanisław Szmitka

Mychajło Łuczko, doktor nauk ekonomicznych, profesor, kierownik Katedry Kontroli Finansowej i Audytu od trzynastu lat z powodzeniem naucza i wykonuje profesję w Olsztyńskiej Wyższej Szkole (Olsztyn, Rzeczpospolita Polska). Mychajło Romanowycz uczy dyscyplin „Ryzyko ekonomiczne i metody jego pomiaru”, „Rachunkowość”, „Rachunkowość wewnętrzna”, „Obliczenia i sprawozdawczość podatkowa”, „Analiza finansowa”, „Analiza umów i kontraktów”.Miło jest odnotować, że w tym roku akademickim dr Stanisław Szmitka, kierownik Katedry Olsztyńskiej Wyższej Szkoły, decyzją Rady Naukowej zostanie włączony w prace dydaktyczne Katedry Kontroli Finansowej i Audytu Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego .Uniwersytet Klasyczny w Tarnopolu chętnie rozwija współpracę międzynarodową iw ramach współpracy wybiera najlepsze cechy uczelni i doskonali się przez pryzmat własnych doświadczeń!

 

Źródło: https://www.wunu.edu.ua/news/20451-naukovc-z-olshtinskoyi-vischoyi-shkoli-vikladatimut-v-zunu.html

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content