Najlepsi z najlepszych 2021!


Konkurs na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką i magisterską) to już tradycja na naszej uczelni. Dnia 16 lipca 2021 r. tegoroczni najlepsi dyplomanci prezentowali przed komisją tematy swoich prac dyplomowych.

Gratulujemy laureatom!!!!

W kategorii pracy magisterskiej:

I miejsce – mgr Dorota Sołtaniuk „Funkcjonowanie dzieci ze spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych w Domu dla Dzieci Małgosia w Giżycku”, promotor: dr Agnieszka Górska

II miejsce – mgr Małgorzata Kolenkiewicz „Postrzeganie przez czynnych zawodowo fizjoterapeutów obowiązku posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej”, promotor prof. dr hab. Dariusz Czaprowski

III miejsce – mgr Kamila Dumkiewicz „Problem przestępczości na pograniczu polsko- rosyjskim przed i po wejściu Polski do Strefy Schengen”, promotor dr Janusz Bryk

Wyróżnienie – mgr Agnieszka Słomka „Motywacja Jako metoda skutecznego zarzadzania zasobami ludzkimi na przykładzie banku spółdzielczego”, promotor: dr Stanisław Szmitka

W kategorii pracy licencjackiej:

I miejsce – lic. Paulina Sobierajska „Ocena zachowań zdrowotnych chłopców trenujących piłkę nożną” –  promotor: dr Michał Boraczyński

II miejsce – lic. Mariola Brzezińska „Kary i nagrody jako metody stosowane w wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym” – promotor: dr Joanna Szkatuła

III miejsce – lic. Agnieszka Magnuszewska „Pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje pozarządowe na przykładzie Warmińsko- Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego”, promotor: dr Elżbieta Lorek

Wyróżnienie – lic. Sebastian Gomółka „Rola administracji samorządowej w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego opinii mieszkańców gminy Kętrzyn”, promotor: dr Dariusz Jurczak

Wyróżnienie – lic. Sabina Kaczyńska „Konceptualizacja koronawirusa i pandemii w mediach anglojęzycznych: analiza kognitywna”, promotor: dr Monika Cichmińska

Życzymy naszym laureatom samych sukcesów i wspaniałego letniego wypoczynku!

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content