Najlepsi nauczyciele Warmii i Mazur

4 lutego 2024 r., w czasie uroczystej Gali Plebiscytu Edukacyjnego, przyznane zostały zaszczytne tytuły dla najlepszych nauczycieli i szkół z naszego regionu. To największy plebiscyt edukacyjny w naszym regionie i w całej Polsce podczas którego, poprzez głosowanie internetowe można wyrazić swoją sympatię i docenić pracę wybranego nauczyciela.

Z dumą informujemy, że w tym roku, w kategorii 'nauczyciel akademicki’ za swoją pracę docenione zostały dwie wykładowczynie:

mgr Barbara Grobelna – Kierownik Katedry Filologii (II miejsce) i dr Dorota Bartnicka – Opiekun Koła Pedagogów (III miejsce).

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content